Skansen

Sista semesterdagen besökte vi skansen och fick se pigga vargar och björnar